มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 8ปีสมัครใหม่ จะขอเทียบโอนเพื่อขอวุฒิการศึกษาอนุปริญญาได้อย่างไร

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ขออนุญาตเรียนถาม เคยเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี รหัสนักศึกษา 36...หลักสูตรในขณะนั้นทั้งหมดเรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต เรียนได้ 139 หน่วยกิต แล้วสิ้นสภาพนักศึกษาไป หากต้องการจะเทียบโอนหน่วยกิจที่เคยเรียนได้ แล้วขอวุฒิการศึกษาอนุปริญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร ขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปิยะxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 พ.ย. 2563 11:08:46
จำนวนผู้อ่าน5461

คำตอบ

รายละเอียด

-การขออนุปริญญานั้น นศ.จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางคณะก่อน ดังนั้น นศ.จะต้องติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนของคณะบริหารธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-3108226-7

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ16 พ.ย. 2563 15:54:26
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+