มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนเรียนเกิน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

นักศึกษาคณะบริหารธุกิจ รหัส62 อยากจะลงทะเบียนเรียน 24หน่วยกิตเหมือนปีสูงโดยที่ไม่ขอจบ สามารถทำได้ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามระพีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 พ.ย. 2563 11:49:52
จำนวนผู้อ่าน5189

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่สามารถทำได้ค่ะ นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงได้ 9 – 22 หน่วยกิตในเทอมปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในเทอมฤดูร้อน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ9 พ.ย. 2563 14:24:48
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+