มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เคยลาออกแล้วสมัครใหม่แต่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาใช้สิทธิ์เทียบโอนจากเกรดเดิม

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.เคยลาออก เพราะคบ8 ปีแล้ว ไปสมัครใหม่ รหัส 60 แต่ไม่ได้ไปรับบัตรนักษาสามารคไปรับได้อยู่ไหม?

2.ถ้าจะลาออกจากรหัส 60 แล้วสมัครใหม่ ใช้สิทธิเทียบโอนได้ไหมคคะ?(ยังโอนเกรดไม่ได้โอนเกรด ถ้าไปโอนเกรดทีหลังได้ไหมคะ???

แบบไหนดีกว่ากัน??

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามตุ๊กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 พ.ย. 2563 02:30:51
จำนวนผู้อ่าน5586

คำตอบ

รายละเอียด

1.ตอนนี้ไม่สามารถรับบัตรของรหัส 60 ได้แล้วค่ะ

2.ถ้านักศึกษาขาดการลงทะเบียน 2 ภาคการศึกษาติดกัน (1 ปี) จะถือว่าหมดสถานภาพ ไม่ต้องทำเรื่องลาออก และสามารถสมัครเรียนใหม่ได้เลย ส่วนวิชาที่เคยสอบผ่านสามารถเทียบโอนได้ จะโอนได้หรือไม่อยู่ที่ทางคณะเป็นผู้พิจารณา ส่วนการเทียบโอนอยู่ที่นักศึกษาสะดวก ถ้าสะดวกชำระค่าเทียบโอนในวันสมัครได้หรือชำระภายหลังก็ได้ ภายใน 1 ปีการศึกษานับจากวันสมัคร โดยในวันสมัครให้ใช้สิทธิ์เทียบโอนไปก่อนโดยชำระไว้ 100 บาท

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ6 พ.ย. 2563 14:13:07
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+