มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกณฑ์ทหาร

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.จะเปิดให้ทำเรื่องผ่อนผัน(ยื่นเรื่องครั้งเเรก)ที่มหาลัยช่วงเดือนไหนหรอครับ 

2.เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชยานxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ต.ค. 2563 13:24:03
จำนวนผู้อ่าน4968

คำตอบ

รายละเอียด

-1. สำหรับนักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 ให้ยื่นเรื่องได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563 

 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน มีดังนี้ ใบแสดงผลการเรียน (ใบเช็คเกรด) ซึ่งต้องมีผลการสอบของภาค 1/2563 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ, สำเนา สด.9 จำนวน 2ฉบับ, สำเนา สด. 10 ในกรณีที่ย้ายภูมิสำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ, สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ, หนังสือรับการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) , สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่ ให้นักศึกษายื่นหลักฐานขอผ่อนผันได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้ัน 2 (รามฯ 1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8075

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ7 ต.ค. 2563 15:58:04
IP Address10.3.20.71
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+