มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การติ๊กขอจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การติ๊กขอจบการศึกษาเวลาลงทะเบียนเรียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มีเงื่อนไขอะไรยังหรอคะ เราสามารถติ๊กขอจบได้เมื่อไหร่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฝ้ายxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ก.ย. 2563 14:04:06
จำนวนผู้อ่าน5212

คำตอบ

รายละเอียด

โดยปกตินักศึกษาสามารถลงทะเบียนกาขอจบได้เมื่อมีหน่วยกิตคงเหลือในการลงทะเบียนไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี หรือหลักสูตรครู ที่ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
รวมถึงสาขาวิชาที่มีฝึกงาน  ซึ่งอาจจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากที่กล่าวมา แนะนำให้ปรึกษาที่ฝ่ายทะเบียนคณะอีกครั้ง  โทร.023108315

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 ก.ย. 2563 14:34:02
IP Address10.3.20.169
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+