มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอขอเทียบโอนหน่วยกิจ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เนื่องจากกระผมได้ลงทะเบียนครบ8ปีแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา ต้องการสมัครเรียนใหม่ถ้าต้องการโอนหน่วยกิจของรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้ว ต้องยื่นเรื่องโอนหน่วยกิจในวันที่สมัครเรียนใหม่เลยหรือ สามารถยืนเรื่องภายหลังที่สมัครเรียนไปแล้วได้ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชาครxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.ย. 2563 22:27:29
จำนวนผู้อ่าน6062

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้  สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 แบบครับ ไม่ว่าจะขอใช้สิทธิในวันสมัคร หรือใช้สิทธิหลังวันสมัคร แต่แนะนำให้ใช้สิทธิในวันสมัครครับ เพราะสามารถจ่ายค่าเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท (ค่าเปิดฐานข้อมูลเทียบโอน) ส่วนที่เหลือจ่ายได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร หากเกินกำหนดจะมีค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท และสามารถยกเลิกการเทียบโอนภายหลังได้ แต่จะไม่ได้รับค่าเทียบโอนคืน   แต่ถ้าใช้สิทธิเทียบโอนภายหลังการสมัคร นอกจากค่าเทียฐโอนที่ต้องเสียแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับฐานข้อมูลเป็นเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 500 บาท เพิ่มด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 ก.ย. 2563 11:51:55
IP Address10.3.20.65
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+