มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อักษรย่อ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

OR PR CR CI

อักษรย่อ 4 อันนี้ หมายความว่ายังไงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามดนัยxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ส.ค. 2563 23:48:28
จำนวนผู้อ่าน5113

คำตอบ

รายละเอียด

OR หมายถึง หรือ

PR หมายถึง Pre-requisite บุพวิชา (ความรู้พื้นฐาน) ต้องผ่านวิชาที่เป็นบุพวิชาก่อนถึงจะลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวได้

CR หมายถึง Corequisite ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันได้

CI หมายถึง Consent of Instructor (ขออนุญาตผู้สอน) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ1 ก.ย. 2563 14:09:48
IP Address10.3.20.71
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+