มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่รู้ว่าไม่ลงทะเบียนเรียนกี่ครั้งแล้วค่ะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือ เป็นนักศึกษา Pre-degree ค่ะ แล้วไม่ได้ลงทะเบียนเรียน แต่ว่าไม่ทราบว่าตัวเองไม่ได้ลงกี่ครั้งแล้ว ทราบมาว่าจะมีกำหนดด้วยว่าหากไม่ลงทะเบียนเรียนจำนวน...ครั้ง จะถูกให้หมดสภาพนักศึกษา แต่ไม่ทราบว่ากี่ครั้งอะค่ะ แล้วไม่ทราบว่าจะดูยังไงว่าเราหมดสภาพนักศึกษาแล้วอะค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฺินัxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ส.ค. 2563 19:01:21
จำนวนผู้อ่าน5263

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ยกเว้นภาคฤดูร้อน ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนก็ไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) หากขาดสถานภาพเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติระบบคอมพิวเตอร์ จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนต่อได้รวมทั้งไม่สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาได้ค่ะ

2. นักศึกษาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น6 โทร. 02-3108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ26 ส.ค. 2563 15:31:51
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+