มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบเสร็จรับเงิน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อยากสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร หนูได้สมัครเรียน  ม.รามทางอินเตอร์เน็ตและส่งเอกสารให้ทาง ม. รามเป็นที่เรียบร้อย และได้รับรหัสนักศึกษาแล้วค่ะ และตอนนี้สถานะการสมัครกำลังอยู่ขั้นตอนการ ใบเสร็จรับเงิน " ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในขณะนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทั้งนี้นักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาและได้ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ควรรอหรือควรทำอย่างไรต่อดีคะ 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักเxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ส.ค. 2563 17:39:18
จำนวนผู้อ่าน6561

คำตอบ

รายละเอียด

ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองคลังครับ นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพียงแต่รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและออกใบเสร็จลงทะเบียนครับ
จากนั้นก็นำรหัสประจำตัวนักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อในช่องสุดท้าย จนกว่าชื่อ-สกุลจะปรากฏ จึงไปรับบัตรนักศึกษาได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ส.ค. 2563 08:22:35
IP Address10.3.20.65
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+