มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อยากสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครค่ะ ทางดิฉันได้สมัครเรียน ทางออนไลน์ และได้ผ่านขั้นตอนการสมัครจนถึง ทางม.ราม แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว แต่ขั้นตอนต่อไปคือ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งข้อความที่กล่าวไว้คือ " ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในขณะนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆทั้งนี้นักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาและได้ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น" 

ดิฉันต้องทำอย่างไรต่อคะ

 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกัญญxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ส.ค. 2563 13:38:24
จำนวนผู้อ่าน5650

คำตอบ

รายละเอียด

ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองคลังครับ นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพียงแต่รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและออกใบเสร็จลงทะเบียนครับ
จากนั้นก็นำรหัสประจำตัวนักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อในช่องสุดท้าย จนกว่าชื่อ-สกุลจะปรากฏ จึงไปรับบัตรนักศึกษาได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ส.ค. 2563 08:11:52
IP Address10.3.20.65
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+