มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องวิชาบางตัว

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

- อยากทราบว่าวิชา eng 3101 เป็นวิชาเอกเลือกทั่วไปของคณะมษุยศาสตร์เอกอังกฤษหรือไม่ (จะนับเป็นวิชาเอกเลือกไหม)

- อยากทราบว่าสามารถลง his 1001 1002 1003 ทุกตัวได้ไหม โดยให้ตัวหนึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนอีกสองตัวเป็นวิชาเสรี (หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษ)

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามจรูญ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ส.ค. 2563 01:58:50
จำนวนผู้อ่าน144

คำตอบ

รายละเอียด

วิชา ENG 3101 เป็นวิชาเอกเลือกค่ะ

ได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ13 ส.ค. 2563 13:49:24
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+