มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องโครงสร้างหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ (เอกการประถมศึกษา) มันจะมี ตัวนึงที่เขียนว่า "Major (Guided Electives) มันคืออะไรคะ ให้เราเลือกอะไร?

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดสอบถามเรื่องโครงสร้างหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ (เอกการประถมศึกษา) มันจะมี ตัวนึงที่เขียนว่า "Major (Guided Electives) มันคืออะไรคะ ให้เราเลือกอะไร?
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสุวนันท์
e-mailzoviion.2012@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2558 16:37:17
จำนวนผู้อ่าน4729

คำตอบ

รายละเอียดMajor Elective คือ วิชาเอกเลือก เป็นวิชาของคณะที่นักศึกษาต้องลงตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดครับ (ดูได้จากคู่มือการศึกษา)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ31 มี.ค. 2558 14:50:18
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+