มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอทรานสคริปแบบจบการศึกษาทางไปรษณีย์(ได้ใบรับรองสภาทางไปรษณีย์แล้ว)

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดผมเป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการทางภาคใต้ เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางจึงอยากขอสอบถามขั้นตอนในการขอทราบสคริปแบบจบการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เพราะตอนนี้ผมได้ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว จึงอยากสอบถามขั้นตอนการขอทรานคริปทางไปรษณีย์โดยละเอียด เนื่องจากได้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการขอทราสคริปจากทางเว็ปไซต์แล้ว ไม่เข้าใจแน่ชัดว่าอาจจะต้องเดินทางไปทำเรื่องการขอโดยตนเองที่ส่วนกลาง จึงอยากขอสอบถามขั้นตอนและความชัดเจนโดยละเอียดตามเหตุที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ขอบคุณครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามราม41
e-mailpratoomi@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2558 04:23:22
จำนวนผู้อ่าน10796

คำตอบ

รายละเอียดการขอใบรับรองผลการเรียนทางไปรษณีย์ ของนักศึกษาที่มีสถานภาพอยู่และหมดสถานภาพ ท่านต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.ข้อมูลที่ต้องแจ้งทางจดหมายคือ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชาเอก คณะที่ศึกษา วัน-เดือน-ปีเกิด จำนวนใบรับรองที่ต้องการ และเหตุผลที่ขอ 2.นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2514-2525 หากยังไม่เคยขอมาก่อนให้แนบรูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2x3 ซม. ห้ามใช้รูปโพลาลอยด์ แต่งกายสุภาพ ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ รูปถ่ายสี หรือขาวดำ จำนวน 1 รูป 3.ค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียน 3.1ใบรับรองกรณีไม่สำเร็จการศึกษา(Transcript) ค่าธรรมเนียมชุดละ 40บาท 3.2ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา(Transcript) ค่าธรรมเนียมชุดละ 70บาท แจ้งภาคที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ครั้งที่สภาอนุมัติ ลำดับที่ และเคยขอหรือไม่ 3.3ใบรับรองผลการเรียนทุกประเภทของนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมชุดละ 200บาท 4.ส่งธนาณัติสั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายรับรองและประมวลผลการศึกษา” ปณ.รามคำแหง 5.จ่าหน้าซองจดหมายถึง หัวหน้าฝ่ายรับรองและประมวลผลการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ซึ่งให้สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆได้ที่ฝ่ายรับรองและประมวลผลการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-3108603 ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ23 มี.ค. 2558 12:47:11
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+