มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นักศึกษาเก่าที่ขอลงทะเบียนเรียนใหม่

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ

1. เคยเป็นนักศึกษารหัสปี 52 อยากจะกลับมาลงเรียนใหม่แต่คณะเดิมต้องทำอย่างไรบ้างคะ

2.ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีการปรับสูตรหลักสูตรใหม่ แต่ที่เคยเรียนเป็นหลักสูตรเก่า ดังนั้นถ้ากลับไปเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรไหนคะ

3.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ (ถ้าตอบได้)

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฝ้ายxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ก.ค. 2563 12:37:22
จำนวนผู้อ่าน3517

คำตอบ

รายละเอียด

1. ต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนค่ะ

2. หลักสูตรใหม่ตามปีการศึกษาที่สมัครเรียน

3. ค่าสมัครใหม่ และลงทะเบียนเรียนอยู่ที่ไม่เกิน 4,000 บาท ส่วนค่าเทียบโอน จะเป็นไปตามการพิจารณาจากทางคณะว่าสามารถเทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ส่วนค่าโอนหน่วยกิต อยู่ที่หน่วยกิตละ 50 บาท

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ15 ก.ค. 2563 14:36:20
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+