มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ครบ8ปีแล้วจะสมัครเทียบโอนใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.สมัครเรียนตอนภาค1/55 ตอนนี้ครบ8ปีแล้วแต่เกรดยังไม่ถึง 2.00 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

2.จะย้ายจากส่วนกลางไปเรียนต่อภูมิภาคไม่ทราบว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะดำเนินการได้อยู่หรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามZeexxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 ก.ค. 2563 10:54:08
จำนวนผู้อ่าน58

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาต้องทำการรีเกรด โดยนำวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ มาทำการลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ได้เกรดที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือทางโทรศัพท์ที่ 02-310-8000 ต่อคณะที่นักศึกษา ศึกษาอยู่

2. กำหนดการโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค. 2563 นักศึกษาติดต่อที่อาคาร สวป. ชั้น6

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ13 ก.ค. 2563 13:55:43
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+