มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สอบถามค่ะ กรณีเคยเรียนพรีดีกรีแล้วลาออกทำเรื่องสมัครใหม่ แต่ไม่สามารถเทียนโอนหน่วยกิตที่ได้สอบผ่านแล้ว ณ วันสมัครได้ เพราะชื่อในทรายสคริปต์ผิดอยู่ ทำให้เพียงแต่ได้ชำระเงินและเทียบโอนบางส่วน

1.กรณีนี้อยากทราบว่ามีกำหนดหรือไม่คะ ว่าต้องเทียบโอนภายในกี่ปี กรณีเกิน1ปีแล้ว

2.กรณียังไม่ได้เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีให้เสร็จสิ้นนี้ สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ? (กรณีขอจบ) หรือต้องไปดำเนินการเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตให้เรียบร้อยก่อน? หรือสามารถไปดำเนินการได้ภายหลังเพียงแต่ก่อนขอขึ้นทะเบียนจบการศึกษา?

3.ถ้าต้องดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตก่อน มีวิธีแก้ไขทรายสคริปต์ที่ชื่อผิดอยู่อย่างไรคะ? ต้องไปติดต่อที่ไหน? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

4.โดยปกติแล้ววิชาเลือกจะไม่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนในเทอมปกติได้ใช่มั้ยคะ? แล้วถ้าเป็นเทอมซ่อม (ที่สามารถลงได้ทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสอบไม่ผ่าน) วิชาเลือกสามารถลงสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ? (กรณีขอจบ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามBBxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ก.ค. 2563 15:43:02
จำนวนผู้อ่าน39

คำตอบ

รายละเอียด

1. การชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ สามารถชำระได้ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร  หากเกิน 1 ปีฯ จะต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท และสามารถชำระได้จนถึงก่อนลงทะเบียนขอจบการศึกษา
2. หากสามารถลงทะเบียนกาขอจบได้ ก็มีสิทธิ์ขอสอบซ้ำซ้อนได้ ซึ่งโดยปกติต้องจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อนจึงจะลงทะเบียนกาขอจบได้
3. นักศึกษาสามารถแก้ไขฃื่อสกุลได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
4. โดยปกติวิชาที่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ต้องเป็นวิชาบังคับเท่านั้นครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ8 ก.ค. 2563 16:14:44
IP Address10.3.20.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+