มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่เข้าใจเรื่อง การลงทะเบียน E - Testing

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดมีคำถาม 5 ข้อ 1. ลง E - Testing วันที่ 17 เมษายน ลงที่อาคาร VKB ได้ไหม ถ้าหากพ้นไปวันแล้ว แล้วไม่ได้ไปลง E - Testing ที่อาคารสุโขทัยแทนหรือเปล่าค่ะ ? 2. เรื่องการบรรยายภาค S / 57 ถ้าไม่ได้กำหนดว่า กระผมลง E - Testing ไปแล้ว กระผมเลือกวันใดก็ใด เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือไม่ค่ะ ที่ต้องการสอบที่ต้องการจะเลือก และเวลาสอบก็ไปตกลงกันเองว่าจะเลือกคาบใดมีกำหนดไหมค่ะ ? 3. ถ้าสอบวิชา E - Testing ของวิชา HIS 1003 สอบผ่านแล้วเป็น จะถือว่าสอบภาคปกติได้หรือไม่ค่ะ ? 4. ภาค 1 / 58 ว่า ถ้ากระผมตกวิชาใด เช่น POL 2100 , POL 3301 ลงได้ไหมค่ะ กำหนดไม่เกินกี่หน่วยกิตที่รามคำแหงกำหนดไว้ ? 5. ภาค 1 / 58 ถ้าคิดว่ากระผมไม่อยากลงเยอะเกินไป ควรลงประมาณ 15 หน่วยกิต ก็พอใช้ได้ ถ้ามีวิชาหนึ่งลง E - Testing หนึ่งเล่มคือวิชา PSY 1001 ของภาค 1 / 58 ทิ้งไปเล่มหนึ่ง จะเป็นอะไรไหมค่ะ ?
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวาคูอิ เคย์ตะ
e-mailconets_70@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มี.ค. 2558 18:14:10
จำนวนผู้อ่าน2243

คำตอบ

รายละเอียด(1)ได้ค่ะ กรณีมีข้อสงสัยให้นักศึกษาโทรสอบถามงาน e-Testing โทร. 02-3108790 (2)นักศึกษาจะต้องดูตามตาราง e-Testing ในการจัดสอบว่าสอบช่วงไหนก่อนการลงทะเบียน e-Testing ค่ะ หรือโทรสอบถาม 02-3108790 (3)ถ้าสอบ e-Testing ผ่านแล้วไม่ต้องสอบภาคปกติค่ะ (4)ภาค 1/2558 ลงได้ 24 หน่วยกิตค่ะ ถ้าขอจบลงได้ 30 หน่วยกิต และการลงวิชานั้นให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรค่ะ (5)ไม่เป็นไรค่ะ แล้วแต่นักศึกษาค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามสุนัน
วันที่ตอบ23 มี.ค. 2558 11:10:00
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+