มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การทำเรื่องขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ตอนนี้ ผลการเรียนทั้งหมด ผ่าน  123 หน่วยกิต แล้ว และมีการลง ทะเบียนสอบ  ฤดูร้อน/2562  ไว้ 2 วิชา  6 หน่วยกิต   จะมีการสอบเดือน กค 63  นี้ ไม่ทราบว่า จะต้องมีขั้นตอนการทำเรื่องขอจบในปีนี้  มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ช่วยแนะนำ เป็นขั้นเป็นตอน และระยะ เวลา ของแต่ ละขั้นตอน ให้ทราบด้วยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามิbeexxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ก.ค. 2563 14:42:21
จำนวนผู้อ่าน54

คำตอบ

รายละเอียด

- เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้ว ผลสอบประกาศสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาแล้ว ให้กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ที่ www.ru.ac.th ที่ Link “นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา” แล้วจึงติดต่อฝ่ายทะเบียนคณะเพื่อแจ้งจบและขอใบรับรองคณะ จากนั้นคณะจะส่งรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (ประมาณ 1 เดือน) ให้ตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัติได้ที่คณะ และที่อาคารสวป.ชั้น 1 ช่อง 4 เมื่อทราบครั้งที่ลำดับที่สภาอนุมัติแล้ว ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาจำนวน 1,000 บาท , ค่าใบรับรองสภา 100 บาท และค่าทรานสคริปท์ 100 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วจึงนำใบเสร็จไปเขียนคำร้องขอที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 และรอประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ3 ก.ค. 2563 14:42:03
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+