มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หัวข้อ 'Upload วุฒิการศึกษาที่สมัคร และใบแสดงผลการเรียน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ผมสมัครมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ในระบบ ให้ Upload วุฒิการศึกษาที่สมัคร และใบแสดงผลการเรียน มี เอกสารให้ส่ง คือ

  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
  2. ใบแสดงผลการเรียน
  3. อื่นๆ

อยากถามว่า นศ. pre-degree ต้องอัพเอกสารอะไรส่งเข้าไปในระบบ

  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ของอะไร ม.ปลาย (ปพ.1 หรือ ปพ.2)  หรือ ของ ราม (ถ้าของรามใช้ใบอะไร)
  2. ใบแสดงผลการเรียน ของอะไร ม.ปลาย (ปพ.1 หรือ ปพ.2) หรือว่า ของ ราม (ถ้าของรามใช้ใบอะไร)

หมายเหตุ ถ้าเป็น ปพ. 1 ต้องส่งที่ 2 หน้าเลยรึปร่าว เพราะในระบบ ให้อัพได้แค่ภาพเดียว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวชิรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 มิ.ย. 2563 09:44:38
จำนวนผู้อ่าน91

คำตอบ

รายละเอียด

ผมสมัครมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ในระบบ ให้ Upload วุฒิการศึกษาที่สมัคร และใบแสดงผลการเรียน มี เอกสารให้ส่ง คือ

  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร คือ ใช้วุฒิ ม. 6 (ถ้าเป็น ปพ. 1 ต้องอัพโหลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยที่ด้านหลัง ให้อัพโหลดในเอกสารอื่น ๆ)
  2. ใบแสดงผลการเรียน คือ ใบ Transcript ของรหัสที่เรียน Pre Degree 
  3. อื่นๆ (ให้ใช้อัพโหลดใบ ปพ.1 หน้าหลังค่ะ)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ27 มิ.ย. 2563 15:02:31
IP Address10.3.20.129
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+