มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกจากม.รามฯไปต่างประเทศเมื่อกลับไทยไปลงเรียนใหม่สามารถเทียบโอนทุกวิชาที่สอบผ่านแล้วได้ทั้งหมดไหม หรืออย่างไร

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมสามารถเทียบโอนได้ทั้งหมดไหมครับ

Total 11 results.

No.      YEAR   COURSE_NO   CREDIT GRADE

1        2554  EN101 3        C+

2        2554  EN102 3        C+

3        2554  IS103  1        C+

4        2554  PC103 3        C+

5        2554  PS103 3        C+

6        2554  PY103 3        C+

7        2554  SC103 3        C+

8        2554  SO103 3        C+

9        2554  ST103 3        C+

10      2554  TH101 3        C+

11      2554  TH103 3        C+

×รวมเทียบโอน 37หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตเทียบโอนวิชาเลือกอิสระ6หน่วยกิต

Noๅ     ปีการศึกษา      วิชา     หน่วยกิต          เกรด

1        2/2559         LAW2011      2        D+

2        2/2559         LAW2007      3        C

3        2/2559         LAW2004      3        D+

4        3/2557         LAW2012      2        C

5        3/2557         LAW2009      2        D+

6        3/2557         LAW2008      2        C+

7        2/2556         LAW2010      2        C+

8        1/2556         RAM1000      0        S

9        1/2556         LAW1002      2        C

10      1/2555         LAW2005      2        C

11      1/2555         LAW2003      3        D+

12      1/2555         LAW1001      2        C+

13      2/2554         LA443 3        A

14      2/2554         LA213 2        C+

15      1/2554         LA241 3        C+

16      1/2554         LA201 3        A

17      1/2554         LA103 3        C+

×รวมหน่วยกิต 76 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวรรธxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มิ.ย. 2563 15:35:38
จำนวนผู้อ่าน84

คำตอบ

รายละเอียด

การตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้เป็นหน้าที่ของทางคณะครับ

แนะนำให้ไปขอทรานสคริปต์ที่ one stop service อาคาร KLB ชั้น 1  แล้วไปติดต่อที่คณะโดยตรงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 มิ.ย. 2563 14:11:23
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+