มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกจากพรีดีกรีมาเป็นนักศึกษาปกติ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ลาออกจากพรีดีกรีมาเป็นนักศึกษาปกติ

1. ต้องทำที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นรึเปล่าค่ะ

2.นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ และเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสอบได้ขณะเป็นนักศึกษาพรีดีกรี โดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

- สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

- ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาพรีดีกรี เพื่อใช้ในการเทียบโอน (ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)

นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย(เท่านั้น) โดยดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของทุกภาคการศึกษา

เอกสารตามนี้ใช่ไหมค่ะ

3. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรค่ะ

4. ต้องตรวจสุขภาพเองหรือทางมหาวิทยาลัยมีตรวจค่ะ

5.แต่งชุดนรใช่ไหมค่ะ

6.มีอะไรเพิ่มเติมแนะนำมาได้เลยนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเฟรชชี่
e-mailshyfre03@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มิ.ย. 2563 17:02:01
จำนวนผู้อ่าน5030

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษษสามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง
    1.1 ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา  อาคาร สวป. ชั้น 2
    1.2  ทาง e-mail  นักศึกษาดาวน์โหลดใบคำร้องการลาออกได้ที่  http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf  พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนโดยลงนามสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ  ส่งเอกสารทั้ง 3 อย่างมายัง e-mail :  aobregis02@gmail.com หรือ
    1.3  ทางไปรษณีย์ จ่าหน่าซองถึง “หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา”  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ  10240

2. - สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
    - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
    - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาพรีดีกรี

    * สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 63  www.iregis2.ru.ac.th

3. - ค่าสมัครแรกเข้า+ค่าลงทะเบียนเทอมแรกประมาณ  3,700
   - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท  (ระบบจะคิดไว้ก่อน 100 บาท ส่วนที่เหลือไปติดต่อที่คณะอีกครั้ง ประมาณ ก.ย. เป็นต้นไป)

4. โรงพยาบาลและคลินิคทั่วไป ครับ

5. สมัครทางออนไลน์ครับ

6. เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วค่อยสมัครเรียนครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 มิ.ย. 2563 14:04:42
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+