มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผู้ที่จะสมัครเรียนระบบพีดีกรี ต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยหรือไม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

จากที่ผมได้อ่าน ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในหัวข้อที่ 5 ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องส่งสำเนาทำเบียนบ้าน ดั่งนั้นผมต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือไม่ ครับ

จัดส่งเอกสาร
          ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์
ถึง ..
    "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.  รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241"
( ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน )
ประกอบด้วยใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด  1.5 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีนักศึกษา PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์), หลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่นำมาสมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

http://www.iregis2.ru.ac.th/rbenroll/accept/Before_ASS_Procedure.jsp

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามkairxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มิ.ย. 2563 13:32:11
จำนวนผู้อ่าน74

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่ใช้ทะเบียนบ้านครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 มิ.ย. 2563 13:47:15
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+