มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบการศ฿กษา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1. เริ่มทำการขอจบการศึกษาหลังจากเกรดออกครบทุกตัวใช่ไหม

2. หากทำเรื่องขอจบการศึกษาแล้วต้องรอสภาอนุมัติใช้เวลานานเท่าใด

3. ในขณะที่รอสภาอนุมัติแต่ต้องการเอกสารจบการศึกษาเพื่อสมัครงาน สามารถขอเอกสารใดเพื่อรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้บ้าง 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโก้xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มิ.ย. 2563 16:09:28
จำนวนผู้อ่าน114

คำตอบ

รายละเอียด

1. สามารถดำเนินการขอจบการศึกษาได้เมื่อเกรดเข้าระบบครบทุกวิชา (ประมาณ 50 วันหลังสิ้นสุดการสอบ)

2. สภาฯอนุมัติประมาณ 1 เดือน

3. สามารถใช้ใบรับรองจากทางคณะก่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการว่าสามารถใช้เอกสารใดแทนได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ22 มิ.ย. 2563 12:04:19
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+