มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิตออนไลน์

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.เมื่อมีการสมัครเทียบโอนแล้ว จะได้หลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต (มร.23) ที่ได้จากมหาวิทยาลัย คราวนี้มาสมัครทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย/คณะที่สมัครเรียนจะออกหลักฐานการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐานจ่ายค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ภายหลังจากสมัครไปแล้วอย่างไรครับ

2.ผมต้องส่งเอกสารทรานสคริปตัวจริง(จบจากราม) สมัครรามปริญญาใบที่ 2 ให้กับคณะไว้ 1 ชุด ในวันจ่ายค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือถูกหรือไม่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามSuwaxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 มิ.ย. 2563 23:20:33
จำนวนผู้อ่าน184

คำตอบ

รายละเอียด

1. หลังจากสมัครเรียนเสร็จสิ้น นักศึกษาก็ต้องไปติดต่อที่คณะเพื่อคำนวณค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและจะได้รับ ม.ร.23 ไปครับ
2. . ใช้สำเนาวุฒิครับ ไม่ใช้ฉบับจริง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 มิ.ย. 2563 15:56:10
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+