มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่มีทรานTranscript แนบ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ผมน.ศ.8ปีสมัครใหม่ผมได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้ทำการสมัครในชั้นตอนที่1 ผ่านแล้ว พอมาขั้นตอนที่2ให้อัพโหลดวุฒิการสมัคร ในขั้นตอนที่มีชื่อหัวข้อว่าส่งเอกกสารเทียบโอน ปรากฏว่าไม่อนุมัติ แจ้งว่าไม่มีTranscript แนบ ผมมีคำถามดังนี้

1.Transcript(แบบไม่จบ)ใช่ไหมครับที่ผมต้องอัพโหลดไฟล์ลงไป

2.ผมต้องเข้าไปเดินเอกสารที่ราม1ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ที่ไหน

3.ถ้าผมไปเดินเอกสารที่ราม1 ผมรอรับTranscript(แบบไม่จบ)ได้เลยใช่ไหมครับหรือจัดส่งทางไปรษณีย์

4.ผมDownload คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จกำรศึกษา มันมีชุดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ชุดละ50 ผมต้องใช้อันไหนแล้วหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาผมต้องใช้ไหมจะได้ขอทีเดียว

5.ช่วงโควิดเอารถยนต์เข้าไปจอดในรามได้ไหม ประตูด้านหลังรามเข้าได้ไหมผมมาจากต่างจังหวัดใช้ประตูหลังประจำ

6.ผมสามารถสมัครตามขั้นตอนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่29มิย.2563ใช่ไหม 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปอมxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 มิ.ย. 2563 12:52:11
จำนวนผู้อ่าน6302

คำตอบ

รายละเอียด

1. ใช่ครับ
2., 3.  ขอได้ 2 ช่อทางครับ ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
   

การขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
นักศึกษาส่วนกลาง และนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ภาคปกติ)

 ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผู้อื่นดำเนินการแทน
          ๑.  ตั้งแต่รหัสนักศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นไป   สิ่งที่ต้องนำไป
                   ๑.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
                   ๒.  ค่าธรรมเนียม  ภาษาไทย ชุดละ ๕๐ บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ ๕๐ บาท หรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑๐๐ บาท
          นำ ๑, ๒ ไปติดต่อที่งาน One Stop Service อาคาร KLB (กงไกรลาศ)  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๔๐
          ๒.  ตั้งแต่รหัสนักศึกษา ๒๕๑๔ ถึง  ๒๕๒๕   สิ่งที่ต้องนำไป (มีเฉพาะ Transcript ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
                   ๑.  ใบเสร็จค่าธรรมเนียม ชุดละ ๕๐ บาท (ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๔๐
                   ๒.  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว สีหรือขาวดำ จำนวน ๑ รูป (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด)
                   ๓.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ และผู้รัมอบ
             นำ ๑, ๒ และ ๓(ถ้ามี) ติดต่อที่  ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)  ชั้น ๑  ช่อง ๓  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๔๐

ดำเนินการทางไปรษณีย์  หรือส่งเอกสารดังต่อไปนี้
          ๑.  ธนาณัติไปรษณีย์ ภาษาไทย ชุดละ ๕๐ บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ ๕๐ บาท หรือทั้ง ๒ แบบ ๕๐ บาท สั่งจ่ายในนาม  “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”  (รหัส ๒๕๑๔ – ๒๕๒๕ ชำระเฉพาะ Transcript ภาษาอังกฤษ ชุดละ ๕๐ บาทและแนบรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว สีหรือขาวดำ จำนวน ๑ รูปเป็นรูปแต่งกาบสุขภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด)
            ๒.  เขียนรายละเอียดต่อไปนี้ลงในกระดาษ  ชื่อ  นามสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา  คณะ  สาขาวิชา  เหตุผลที่ยื่นขอ เช่น สมัครงาน, ศึกษาต่อ , ขอทุนการศึกษา ฯลฯ  ระบุการขอรับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ,  ที่อยู่ที่รับเอกสารส่งกลับ,  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
          ๓.  ส่งเอกสาร ๑ และ ๒ ไปที่  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๔๐
          ๔. ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท

4. อย่างใดอย่างหนึ่งครับ
5. เปิดให้เข้าเฉพาะประตูหน้าครับ
6. สมัครได้จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 63 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 มิ.ย. 2563 16:23:12
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+