มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากทราบเรื่องรหัส หลังจากการสำเร็จการศึกษาครับ

หมวดหมู่คำถามทะเบียนประวัตินักศึกษา
รายละเอียด

ผมลงทะเบียนเรียน ระดับ ป.ตรี ครั้งแรกปี2560 (รหัส60) ต่อมาเมื่อปี 2562 ทำเรื่องขอย้ายคณะ คือเดิมครั้งแรกลงทะเบียนในคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาเปลี่ยนเป็นรัฐศาสตร์ แต่ยังคงใช้เลขทะเบียนนักศึกษาเดิม(รหัส60) ในวันที่จบการศึกษา ในตัวทรานคริปส์จะลงว่า ผม ใช้เวลาศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2560 หรือ 2562 ครับ (date admitted) , คือผมรับราชการต้องทำเรื่องขอลาศึกษานอกเวลาราชการ หากลงข้อมูลไม่ตรง มันจะมีผลตอนทำเรื่องแจ้งขอจบการศึกษาครับ เช่น ผมทำเอกสารขอเรียน ห้วงการศึกษาระยะเวลา 8 ปี เริ่มต้นปี 2562 -2570 แต่หากนับจากปีที่ผมขึ้นทะเบียนครั้งแรก (รหัส60) จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลเป็น ขอเรียน ณ 2560-2568 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามittixxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 พ.ค. 2563 21:05:52
จำนวนผู้อ่าน178

คำตอบ

รายละเอียด

หากสมัครเรียนเมื่อปี 2560 และต่อมาได้มีการย้ายคณะก็ยังถือว่าเริ่มเรียนปี 2560 ครับ  การย้ายคณะไม่ใช่การลาออก เป็นเพียงเปลี่ยนข้อมูลระหว่างที่กำลังศึกษา
แต่ถ้ามีการลาออกและสมัครเรียนใหม่ จึงจะเริ่มนับเป็นปีที่ 1 ใหม่ครับ ฉะนั้นกรณ๊ของนักศึกษาในทรานสคริปต์จะระบุว่า เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ19 พ.ค. 2563 12:44:16
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+