มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : โดนรีไทร์ตอนปี3กำลังจะขึ้นปี4 มาเริ่มเรียนใหม่ได้ไหม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีคะคือตอนนี้โดนรีไทร์ออกมาตอนปี3แล้วกำลังจะขึ้นปี4ขออนุญาติระบุม.เดิมคือที่ไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจญี่ปุ่นแล้วอยากเรียนคณะมนุษย์เอกภาษาอังกฤษสามารถโอนหน่วยกิตได้ไหมคะ แล้วต้องใช้เกรดวิชาอะไรบ้าง(แต่เกรดไม่ดีเลย)เพราะเกรดออกมาประมาณ1.67แล้วถ้าจะใช้วุฒิม.6ปีีี60มาสมัครได้้้้ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวริศรา
e-mailNingratanahiran@Gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 พ.ค. 2563 09:52:45
จำนวนผู้อ่าน5212

คำตอบ

รายละเอียด

สามารถสมัครเป็นนักศึกษา ม.รามคำแหง กรณีเทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบันได้ค่ะ โดยเกรดที่เทียบโอนฯ ได้ต้องได้ระดับ C+ ขึ้นไป และมีเนื้อหาวิชาตรงกับที่ ม.รามคำแหง โดยเจ้าหน้าที่คณะจะเป็นผู้พิจารณาวิชาที่เทียบโอนฯ ให้ในวันสมัครค่ะ

เอกสารที่ใช้สมัคร ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 2 ฉบับ, บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ไม่หมดอายุ, สำเนาใบเลี่ยนชื่อ-นามสกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี), รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว 1 รูป, ใบรับรองแพทย์, ทรานสคริปท์แสดงผลการเรียน และคำอธิบายรายวิชา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ12 พ.ค. 2563 14:29:26
IP Address10.3.20.130
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+