มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ((((ย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาค))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ทำเรื่องย้ายจากการเป็นนักศึกษาส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ติดต่อทำเรื่องที่สวป.ได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าครับ หรือมีช่วงวันที่กำหนด แล้วมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องย้ายหรือเปล่าครับ กี่บาท และใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามตูมตาม
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 เม.ย. 2563 21:02:56
จำนวนผู้อ่าน295

คำตอบ

รายละเอียด

การยื่นเรื่องย้ายระบบการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคย้ายไปส่วนกลาง สามารถดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่ททางมหาวิยาลัยกำหนด (ไม่สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดทั้งปี) โดยจะมีค่าธรรมเนียมก่ารย้าย 500 บาท และค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 100 บาท

ปีการศึกษา 2563 
- นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 63
- นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ค. 63

เอกสารที่ใช้
1. ใบเช็คเกรด
2. ใบเสร็จลงทเบียนภาคล่าสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 023108626 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 เม.ย. 2563 09:47:28
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+