มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้เข้าร่วมพิธีปริญญาบัตร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ถ้าไม่ได้เข้าร่วมพิธีปริญญาบัตรที่ผ่านมา(ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วทุกอย่าง)  แล้วจะมีช่องทางไหนบ้างครับในการขอรับใบปริญญาบัตร

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามNathxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 มี.ค. 2563 22:49:34
จำนวนผู้อ่าน318

คำตอบ

รายละเอียด

ใบปริญญาบัตรหากไม่ได้ยื่นเรื่องให้ส่งทางไปรษณีย์ไว้ตอนที่ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต ก็ต้องไปรับด้วยตนเองที่ หน่วยปริญญาบัตร อาคาร สวป. ชั้น 6
หากไม่สะดวกไปรับเองหรือมีความประสงค์ให้ส่งทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้

การจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ บัณฑิตส่วนกลาง และบัณฑิตส่วนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี้
1. ส่งซองกันกระแทกซองใหญ่ พร้อมติดแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรนักศึกษา , สำเนาทรานสคริปต์/สำเนาใบรับรองสภา/ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
3. นำเอกสารดังกล่าวใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร สวป. ชั้น 1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3108604

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 มี.ค. 2563 10:15:00
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+