มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จะทำอย่างไรเมื่อวิชาที่ต้องการจะลงทะเทียนมี วันที่และคาบสอบตรงกัน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดในภาคการศึกษา2/2557 นี้เหลือวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเพียงสองวิชาเท่านั้นคือ ENG 1002 และ ENS 3104 ซึ่งตรวจสอบวันและเวลาสอบจากตารางเรียน มร.30 แล้วทั้งสองวิชาสอบวันเดียวกัน แต่เวลาของ ENS 3104 ตรงกับคาบ A ส่วน ENG 1002 ระบุว่าเป็นคาบ A,B เมื่อลงทั้งสองวิชานี้แล้วในตารางสอบจะเป็นคาบ Aหรือ B คาบสอบจะตรงกันหรือไม่ จึงสงสัยว่าจะต้องทำอย่างไร จะสามารถเลือกคาบสอบของวิชา ENG 1002 ไม่ให้ตรงกันได้หรือไม่
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามน.ส.ฌิชนันทน์ วิมานะ
e-mailWIMANA_KANON@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2557 12:45:57
จำนวนผู้อ่าน2173

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาต้องไปสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนของคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนภาค 2/57 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ29 ต.ค. 2557 14:22:00
IP Address10.3.20.248
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+