มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ((((สอบถามด่วนๆครับเรื่องย้ายจากส่วนกลางไปเรียนภูมิภาคครับ))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือตอนนี้ผมเรียนคณะนิติศาสตร์ ส่วนกลาง รหัส 61 แต่ตอนนี้ได้ย้ายตามผู้ปกครองมาจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถย้ายมาสอบส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ครับ อย่างไร และที่จ.นครราชสีมา มีส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ ถ้าไปสอบ สอบที่ไหน และถ้าต้องย้ายมาเรียนส่วนภูมิภาค ต้องทำเรื่องยังไง ที่ไหน เปลี่ยนรหัสหรือเปล่าครับ และลงทะเบียนเหมือนส่วนกลางหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มี.ค. 2563 09:41:31
จำนวนผู้อ่าน299

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาคต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขา คือ สาขานิติศาสตร์, สาขาบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ, สาขาสื่อสารมวลชน และสาขาบริหารรัฐกิจค่ะ

2. กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาวิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อนค่ะ

3. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

- นักศึกษาทที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบอาคาร สวป.ชั้น 6 โทร. 02-310-8626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ18 มี.ค. 2563 10:03:41
IP Address10.3.20.58
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+