มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ((((สอบถามด่วนๆครับเรื่องย้ายจากส่วนกลางไปเรียนภูมิภาคครับ))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือตอนนี้ผมเรียนคณะนิติศาสตร์ ส่วนกลาง รหัส 61 แต่ตอนนี้ได้ย้ายตามผู้ปกครองมาจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถย้ายมาสอบส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ครับ อย่างไร และที่จ.นครราชสีมา มีส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ ถ้าไปสอบ สอบที่ไหน และถ้าต้องย้ายมาเรียนส่วนภูมิภาค ต้องทำเรื่องยังไง ที่ไหน เปลี่ยนรหัสหรือเปล่าครับ และลงทะเบียนเหมือนส่วนกลางหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กนิติศาสตร์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มี.ค. 2563 09:41:31
จำนวนผู้อ่าน299

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาคต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขา คือ สาขานิติศาสตร์, สาขาบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ, สาขาสื่อสารมวลชน และสาขาบริหารรัฐกิจค่ะ

2. กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาวิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อนค่ะ

3. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

- นักศึกษาทที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบอาคาร สวป.ชั้น 6 โทร. 02-310-8626

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ18 มี.ค. 2563 10:03:41
IP Address10.3.20.58
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+