มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรับสมัครแบบส่วนกลาง กับ ส่วนภูมิภาค ต่างกันยังไงหรอคะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชิดชนก
e-mailbaly-7575@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มี.ค. 2558 20:27:00
จำนวนผู้อ่าน17583

คำตอบ

รายละเอียด1.ส่วนภูมิภาค เปิดสอน 4 คณะ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอก บริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน 2.สอบที่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด สอบเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดสองสัปดาห์โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วัน วันละ 2 คาบเวลา 3.ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายรายหน่วยกิตละ 50 บาท 2.ส่วนกลาง เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก, วิทยาเขต (ราม2)บางนา 3.ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตละ 25 บาท
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ19 มี.ค. 2558 10:59:34
IP Address10.3.20.142
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+