มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การคิดหน่วยกิตตามหลักสูตร การโอนย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาค

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

เราสามารถเอาวิชาเลือก แผน C ของส่วนกลางที่ไม่มีเปิดสอนในส่วนภูมิภาค

ถ้าเราโอนย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาค เขาจะนับหน่วยกิตให้ไหมครับ ในกรณีที่เป็นวิชาเลือก แผน C ของส่วนกลางที่ไม่มีเปิดสอนในส่วนภูมิภาค

หรือต้องลงเรียนใหม่ในวิชาที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามประสาทพร
e-mailuhu_oak@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 มี.ค. 2563 16:24:03
จำนวนผู้อ่าน2257

คำตอบ

รายละเอียด

การโอนย้ายระบบการเรียนทุกวิชาที่สอบผ่านแล้วจะโอนไปทุกวิชาค่ะ และต้องเรียนตามวิชาของหลักสูตรส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ13 มี.ค. 2563 14:43:43
IP Address10.3.20.58
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+