มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรีเกรด การกาขอจบ การเรียนวิชาเลือกเสรี

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.ถ้าเราลงทะเบียนเพื่อรีเกรดไปแล้ว แล้วไม่ไปสอบได้ไหมคะ ถือเอาเกรดเดิมที่สอบผ่านแล้วได้ไหม 

2.เรียนคณะนิติศาตร์  วิชาเลือกเสรีที่ให้ลง6หน่วยกิต เลือกเรียนวิชาของคณะไหนก็ได้ใช่ไหมคะ เลือกเรียนวิชาเลือกของคณะนิติได้ด้วยไหม

3.รหัสนศ.ปี62 เหลือที่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก15หน่วยกิต ก็จะครบหลักสูตร ต้องกาขอจบไหมคะ

4.ถ้ากาขอจบจะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ทั้งหมดกี่หน่วยกิตคะ (เผื่อจะลงวิชาที่จะรีเกรดด้วย)

ผู้ตั้งคำถามPalm_palm
e-mailpalmja76@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ก.พ. 2563 15:45:57
จำนวนผู้อ่าน130

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ ยึดเกรดที่สอบผ่านเป็นหลัก
2. ได้ครับ ทั้งนี้ในหมวดวิชาเลือกเสรีของคณะนิติศาสตร์ จะระบุวิชาที่ห้ามลงไว้ด้วยครับ
3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนกาขอจบเมื่อคงเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ หรือไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ครับ
4. ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ครับ

ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ก.พ. 2563 16:11:00
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+