มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบและลงทะเบียนผิดพลาด

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

 

 

  1. ในเทอม2/62 ได้ทำการกาขอจบและลงทะเบียนเรียน30 หน่วยกิตเนื่องจากผลสอบของเทอม1/62 ยังไม่ออกก่อนลงทะเบียน2/62 จึงคิดว่าถ้าผลสอบออกและผ่านรวมวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบในเทอม1/62 และจะลงในเทอมซ่อม1/62 ถ้าสอบซ่อมผ่านจะเหลือหน่วยกิตให้ลงในเทอม2/62 ไม่เกิน30 หน่วยกิตและในกรณีที่ถ้าตกในวิชาเทอม1/62 ลงทะเบียนสอบซ่อมและสอบผ่านก็จะเหลือให้ลงทะเบียนเทอม2/62 ไม่เกิน30 หน่วยกิตเหมือนเดิมอยากสอบถามว่าเป็นการแจ้งจบเท็จมั้ยคะถ้าสอบซ่อมไม่ผ่านเพราะเคยอ่านในบอร์ดที่ตอบคำถามนักศึกษาว่าในกรณีขอจบคือต้องเหลือหน่วยกิตในภาคการศึกษาภาค1,2 ไม่เกิน30 หน่วยกิตไม่รวมสอบซ่อมแต่ตอนที่กาขอจบไปคือนับรวมหน่วยกิตที่สอบผ่านสะสมได้นับรวมสอบซ่อมไปด้วยอ่ะค่ะ

2. เนื่องจากเคยย้ายคณะตอนขึ้นปีสองทำให้มีหน่วยกิตที่เคยสอบผ่านจากคณะเดิมแต่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของคณะใหม่ทำให้นับหน่วยกิตผิดพลาดคิดว่าลงครบหลักสูตรของคณะใหม่แล้วที่เหลือไม่เกิน30 หน่วยกิตแต่จริงๆและลืมลงไป1 วิชา3 หน่วยกิตเป็นวิชาในหลักสูตรของคณะใหม่เท่ากับว่ากาขอจบไปโดยเหลือไม่เกิน30 หน่วยกิตตามเกณฑ์(หน่วยกิตสะสมที่สอบถามถ้ารวมสอบซ่อมผ่านจะเป็น118 หน่วยกิต) แต่ลืมเช็คว่าไม่ได้ลงวิชาในหลักสูตรคณะใหม่ไป1 วิชา3 หน่วยกิตแบบนี้ถือว่าเป็นการแจ้งจบเท็จมั้ยคะ 

3.ถ้ากรณีที่ในคำถามที่1 หรือคำถามที่2 หรือทั้งสองคำถามเป็นการแจ้งจบเท็จจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะถ้าไม่ได้เจตนาจะแจ้งจบเท็จเนื่องจากเข้าใจผิดและนับหน่วยกิตผิดจึงลงทะเบียนผิดพลาดและยังไม่ได้เข้าสอบสามารถไปแจ้งบอกเลิกกระบวนวิชาในกรณีขอจบที่สวป.ชั้น6ได้หรือไม่คะถ้าได้สำหรับปีการศึกษานี้มีกำหนดการหรือยังคะ

4. ถ้าไม่เป็นกรณีแจ้งจบเท็จในเทอมs/62 สามารถขอจบได้อีกมั้ยคะหรือถ้าเป็นกรณีแจ้งจบเท็จแต่สามารถแก้ไขได้จะมีผลอะไรต่อการขอจบเทอมS/62 มั้ยคะ

 

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรดาพxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ม.ค. 2563 02:35:42
จำนวนผู้อ่าน3278

คำตอบ

รายละเอียด

1.ไม่เป็นการแจ้งจบเท็จค่ะ – ใช่ค่ะ

          2. ไม่ค่ะ          3. มีแล้วค่ะ การข้อจบสามารถเขียนคำร้องได้ที่คณะค่ะ

          4. ได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ24 ม.ค. 2563 09:45:47
IP Address10.3.20.166
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+