มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนวิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

วิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ 12 หน่วยกิต จะนำวิชาเอกบังคับของแผน A และ B มาลงทะเบียนได้หรือไม่

( เนื่องจากเป็นนักศึกษาแผน C ) ที่อ่านมาคือสามารถลงวิชาใดก็ได้ในคณะรัฐศาสตร์ แต่เห็นว่าเป็นวิชาเอกของแผนอื่นเลยไม่แน่ใจค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามขนิษxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2563 11:52:29
จำนวนผู้อ่าน1978

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ค่ะ, (นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาได้ทั้ง 3 กลุ่มวิชาเอกจำนวน 4 วิชา) สอบถามรายละเอียด โทร. 02-3108466-7

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ24 ม.ค. 2563 09:41:22
IP Address10.3.20.166
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+