มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีครับ นักศึกษาที่พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น สามารถสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้หรือเปล่าครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนครินทร์
e-mailnakarrin3@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ม.ค. 2563 21:16:22
จำนวนผู้อ่าน2715

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ
เอกสารในการเทียบโอน
1. ทรานสคริปต์
2. คำอธิบายรายวิชา
 

เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (ม.6/ปวช/ปวส. ฯลฯ)  จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน                                    จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมบัตรจริง)
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว                          จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 ม.ค. 2563 08:47:12
IP Address10.3.20.95
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+