มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : (((( การถอนและลงรายวิชาเพิ่ม))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือยังไม่เข้าใจวิธีการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาที่จะเปิดให้ลงในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับ ขอสอบถามดังนี้ครับ

1.ถ้าผมจะถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วดังนี้คือ

         - LAW2003 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

         -LAW3033 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

         -LAW3035 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

และจะลงเพิ่มดังนี้

 2.     -LAW1003  จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

          -LAW2001 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

          -LAW2002 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

     คือต้องเสียเงินเพิ่มเป็น 150 บาท ใช่ หรือ เปล่า ครับ (วิชาที่เพิกถอนไป3วิชาและลงเพิ่ม3วิชา). หรือเสียเงินเป็น300บาท (ถอนวิชาละ50 บาทสามวิชา และลงเพิ่มวิชาละ50บาทสามวิชา). และหลักฐานที่ต้องใช้ในวันสับเปลี่ยนกระบวนวิชาต้องใช้อะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ธ.ค. 2562 02:25:10
จำนวนผู้อ่าน409

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีเป็นนักศึกษาใหม่สมัครเรียนภาค 2/62 จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาค่ะ ซึ่งการสับเปลี่ยนกระบวนวิชานั้นหน่วยกิตที่บอกเลิก ห้ามน้อยกว่าเดิม ต้องเท่ากัน หรือมากกว่าเดิมเท่านั้น (เพราะไม่มีการคืนเงิน) ถ้าหน่วยกิตรวมมากกว่าเดิม (ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต) ให้ชำระค่าหน่วยกิตที่เกินมาเพิ่ม (นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, Pre-Degree หน่วยกิตละ 50 บาท) 

โดยเตรียมหลักฐานดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2/62 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. สมุดลงทะเบียนเรียน (มร.36) พร้อมบาร์โค้ดกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน (มร.37) หรือพิมพ์บาร์โค้ดจากเว็บไซต์ www.ru.ac.th

ดำเนินการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ช่อง 41 และ 42 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ19 ธ.ค. 2562 10:50:45
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+