มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ((((สอบถามเรื่องการสับเปลี่ยนรายวิชาที่จะลงทะเบียนครับ)))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือถ้าจะถอนหรือลงเพิ่มกระบวนวิชาป.ตรีนี่ผมพอจะเข้าใจครับ แต่ถ้าต้องการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาต้องทำอย่างไร

และมีกำหนดการเดียวกันในช่วงเพิ่ม ถอน ต้นเดือนมกราคมหรือเปล่าครับ และมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือเปล่า

ถ้าหากวิชาที่จะสับเปลี่ยนมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากับวิชาที่จะเปลี่ยนออกครับ และต้องไปติดต่อที่จุดวันสต๊อปเซอร์วิส

หรือที่ สวป.ครับ ต้องมีขอแบบฟอร์มอะไรมากรอกด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอั๋นxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ธ.ค. 2562 20:44:45
จำนวนผู้อ่าน450

คำตอบ

รายละเอียด

การสับเปลี่ยน คือการบอกเลิก - บอกเพิ่ม กระบวนวิชา นักศึกษาสามารถมาดำเนินการได้ที่ อาคาร VKB ชั้น 1 ช่อง 42 - 43 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ม.ค.63 

เอกสารที่ใช้

- ใบเสร็จรับเงินภาค 2/62 ต้องส่งพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดลงทะเบียนพร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน 

- ค่าธรรมเนียม 50 บาท กรณีลงวิชาเพิ่มต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามปัทมา
วันที่ตอบ9 ธ.ค. 2562 10:03:02
IP Address10.3.20.124
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+