มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกจากรหัสเดิมและสมัครใหม่ 1/58

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดรหัส 54 ต้องการที่จะสมัครเรียนใหม่ เทอม1/58 - สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะใหม่ที่จะสมัครล่วงหน้าในเทอม s/57 ได้เลยใช่หรือไม่ครับ - การลาออกและสมัครใหม่ทันที สามารถทำให้เสร็จได้ในวันเดียวกับวันที่ไปสมัครได้เลยใ่ช่หรือไม่ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างครับ - หน่วยกิตที่คาดว่าจะขอโอนจากรหัสเดิมไปรหัสใหม่ ประมาณ 40 หน่วยกิต จะต้องเสียค่าสมัครรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสาธิต
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 มี.ค. 2558 15:06:48
จำนวนผู้อ่าน925

คำตอบ

รายละเอียดได้ครับ เอกสารที่สมัครมีสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, วุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์, รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว1รูป (ค่าสมัครไม่เกิน 3,000 บาท ค่าเทียบโอน 2,000 บาท)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ20 มี.ค. 2558 10:04:55
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+