มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ทำงาน ไม่มีเวลามาสอบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1)ถ้าสมมุติเราสอบไม่ผ่านแล้วเราไม่ได้ไปสอบซ่อม คือต้องลงทะเบียนเรรยนใหม่ใช่ไหมครับ

2)ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนเทอม2 ควรทำอย่างไร เเล้วเราไปลงเรียนซัมเมอร์ ได้ไหม

3)ค่าสภาพนักศึกษาต้องจ่ายยังไง ควรทำอย่างไร ถ้าเราไม่เรียนเทอ2 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวิชญxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2562 09:26:49
จำนวนผู้อ่าน22453

คำตอบ

รายละเอียด

1. ใช่ครับ
2. หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ (ภาค1,2) ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพเทอมละ 300 บาท และถ้าขาดการลงทะเบียนติดกัน 3 ภาคปกติ โดยไม่ได้จ่ายค่ารักษาสถานภาพ ก็จะหมดสถานภาพในรหัสนั้นทันที
3. การรักษาสถานภาพนักศึกษา

               นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีสถานภาพนักศึกษา 8 ปี การศึกษา ( 16 ภาคการเรียนปกติ )  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคการเรียนปกติ( ภาคปกติ หมายถึง ภาค 1 และภาค 2 )หากภาคใดภาคหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น  จะต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนั้น มีรายละเอียดละเอียดดังนี้

               1. การนับเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2  ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย แต่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนัีกศึกษา ) หากขาดสถานภาพเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ   ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพไดั

               2. การชำระเงินค่ารักษาสภานภาพนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคใดก็ตาม จะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคนั้น

วิธีการคือ

                    2.1 ชำระในช่วงการลงทะเบียนภาคถัดไป ระบบคอมพิวเตอร์จะรวมค่ารักษาสถานภาพฯไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการลงทะเบียนเรียน

                    2.2 ชำระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชำระเฉพาะภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน(ชำระสูงสุดได้ 2 ภาคการศึกษา) โดยนับจากวันสุดท้ายของการกำหนดการลงทะเบียนเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ให้ไปชำระที่กองคลัง อาคารสำนักอธิการบดี พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปด้วย เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาไปถ่ายสำเนา 1 ฉบับแล้วไปดำเนินการต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป.ชั้น 6 ( โทร. 02-310-8626 )

*****บริการชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์*****

http://www.oros.ru.ac.th/restatus/index.jsp

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 ต.ค. 2562 11:03:37
IP Address10.3.20.145
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+