มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายคณะและเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ข้าพเจ้าได้สมัครเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง รหัส 6006... คณะรัฐศาสตร์ เอกวิชาบริหารรัฐกิจ โดยได้เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาลัยเดิมมาบางส่วน ในหมวดวิชาทั่วไป วิชาเลือกเฉพาะด้านและวิชาเลือกเสรี แต่ตอนนี้ได้ย้ายคณะจากเดิมคือรัฐศาสตร์ ไปคณะนิติศาสตร์แล้วในวันที่ 29 ต.ค. 2562 ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยขอเรียนถามดังนี้

1. การโอนหน่วยกิตจากมหาลัยเดิมมานั้น จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ชำระเงิน จะทำให้การโอนหน่วยกิตนั้นถูกยกเลิกหรือไม่ หากไม่ จะสามารถชำระค่าโอนหน่วยกิตได้ที่ไหน อย่างไรบ้าง

2. ข้าพเจ้าได้ทำเรื่องย้ายคณะจากรัฐศาสตร์ไปนิติฯ ที่ศูนย์ one stop service แล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหน่วยกิตจะโอนมาอัตโนมัติ

จึงอยากเรียนถามว่าจะสามารถดูผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ได้โอนหน่วยกิตแล้วได้จากไหน เนื่องจากต้องการทราบว่าวิชาใดที่โอนมาได้แล้ว ขณะนี้ในแผนการเรียนของข้าพเจ้ามีตัวไหนที่ได้หน่วยกิตมาแล้วบ้าง จะได้วางแผนเรื่องการลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อไป

3. การโอนหน่วยกิตในข้อ 2 มีค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยกิตหรือไม่ หากมี ต้องดำเนินการจ่ายที่ไหนอย่างไรบ้าง

ขอแสดงความนับถือ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวราภxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 ต.ค. 2562 17:21:35
จำนวนผู้อ่าน5248

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีนี้ ให้นักศึกษาไปยื่นเรื่องย้ายคณะที่ One Stop Service จากนั้นก็ให้ไปติดต่อที่คณะที่ย้ายไปเพื่อเทียบโอนใหม่อีกครั้ง
2. ค่าเทียบโอนครั้งแรกยังไม่ต้องเสีย ให้ไปเทียบโอนใหม่ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1  ส่วนวิชาที่เทียบโอนได้และค่าเทียบโอนเท่าไหร่ จะทราบก็ต่อเมื่อไปติดต่อคณะที่ย้ายไป โดยวิชาที่เทียบโอนได้จะแสดงในใบเช็คเกรด/ทรานสคริปต์ พร้อมผลการเรียนทั้งหมด
3. เสียเฉพาะค่าหน่วยกิตที่เทียบโอนมาจากสถาบันอื่น วิชาที่สอบผ่านตาม ม.ราม หลังย้ายคณะเสร็จจะย้ายไปคณะใหม่โดยอัตโนมัติ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 ต.ค. 2562 10:26:06
IP Address10.3.20.145
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+