มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ถ้าสมมติว่าผมเคยเป็นนักเรียนพรีดีกรี ตอนนี้เป็นนักศึกษาปี 1 แต่ยังไม่โอนหน่วยกิตพรีดีกรี และต้องการทำเกียรตินิยมให้ได้ ผมสามารถที่จะไม่โอนหน่วยกิตรายวิชาที่เคยสอบผ่านตอนพรีดีกรี และลงทะเบียนสอบวิชานั้นใหม่อีกรอบในเทอมที่เป็นนักศึกษาเพื่อทำเกรดเฉลี่ยให้ถึงเกณฑ์ของเกียรตินิยมได้หรือไม่ครับ จะถือว่าผิดเงื่อนไขไหมครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามUnknxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 ต.ค. 2562 20:34:15
จำนวนผู้อ่าน493

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่ผิดเงื่อนไขค่ะ โดยนักศึกษาที่เคยเรียน Pre-Degree สามารถสมัคร และใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่สอบผ่านแล้วได้ และยังมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมค่ะ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข คือ จบการศึกษาภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ที่เคยเรียน Pre-Degree , ไม่มีการรีเกรด และมีเกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ22 ต.ค. 2562 14:09:37
IP Address10.3.20.132
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+