มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียยโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

หนูเรียนบัญชีรามภาคปกติเป็นบัญชีใบที่สองอยู่ค่ะ ซึ่งมีหน่วยกิตบางวิชาที่เทียบโอนจากปริญญาตรีใบแรกของมหาลัยอื่น

อยากทราบว่าถ้าจะย้ายไปเรียนบัญชีภาคพิเศษ  เทียบโอนหน่วยกิตได้เท่าเดิมมั้ยคะ หน่วยกิตของมหาลัยอื่นที่โอนมาแล้วจะสามารถโอนไปภาคพิเศษได้มั้ยคะ หรือเทียบได้เฉพาะวิชาที่ลงเรียนที่รามเท่านั้น  แล้ววิชาที่ผ่านแล้วโอนได้หมดหรือต้องลงเรียนใหม่คะ  

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนัทxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 ก.ย. 2562 21:41:51
จำนวนผู้อ่าน5229

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีที่สมัครเรียนภาคปกติแล้วต้องการย้ายไปเรียนภาคพิเศษ สามารถทำได้โดยโดยการลาออกจากภาคปกติแล้วสมัครเรียนใหม่ในภาคพิเศษ
กรณีที่สมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนจากสถาบันอื่น หากชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดแล้ว เกรดที่เทียบโอนมาก็จะถือเป็นเกรดของรหัสนักศึกษาในปีที่สมัคร หากหมดสถานภาพฯหรือลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่ เกรดที่เคยเทียบโอนได้และที่เคยสอบผ่านในรหัสเดิมก็จะถือเป็นเกรดที่เทียบโอนจากรามคำแหง ไม่ใช่สถาบันอื่น (เทียบโอนกรณีหมดสถานภาพฯ)
กรณีของนักศึกษา หากลาออกจากภาคปกติแล้วไปสมัครเรียนใหม่ในภาคพิเศษ ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากภาคปกติได้ทุกวิชาที่สอบผ่านและเคยเทียบโอนได้ ที่ตรงกับหลักสูตรของภาคพิเศษ (ไม่ต้องเรียนใหม่)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 ต.ค. 2562 12:01:44
IP Address10.3.20.42
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+