มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 1/62

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ลงทะเบียน 1/62 ไว้ครับ (24 หน่วยกิต)
แต่ไม่ได้กาขอจบ เพราะขณะลงทะเบียนยังไม่มีสิทธิตามระเบียบที่ขอจบได้

แต่หลังผลซ่อม 2,S/61ออก
เหลืออีก 28 หน่วยสุดท้ายที่ต้องเก็บ
(ซึ่ง 24 หน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต
 ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/62 แล้ว)

ถ้าจะขอทำเรื่องขอจบในเทอม 1/62
และจะขอบอกเลิก (1 วิชา = 2 หน่วยกิต)
และบอกเพิ่มกระบวนวิชา (2 วิชา = 6 หน่วยกิต)
ที่สอบไม่ผ่านในเทอมซ่อม
เพิ่มไปในเทอม 1/62 นี้จะได้มั้ยครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามChanachon
e-mailChanachon480@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ก.ย. 2562 18:31:57
จำนวนผู้อ่าน698

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาเข้าใจผิดค่ะ 
ในภาคซ่อม 1/62 ถ้าหน่วยกิตที่เหลือทั้งหมดไม่ถึง 30 หน่วยกิต สามารถกาขอจบได้(ไม่รวมภาคซ่อมค่ะ)
ถ้าจะขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา กรณีขอจบให้ติดต่อห้องทะเบียนของคณะอย่างเร่งด่วนค่ะ เพราะใกล้สอบแล้ว 
ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะและยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ19 ก.ย. 2562 10:13:49
IP Address10.3.20.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+