มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิธีการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตเพื่อของจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.อยากทราบว่าจะยื่นคำร้องขอลงหน่วยกิตเกินปกติเพื่อขอจบยังไง 

2.จะยื่นคำร้องขอลงหน่วยกิตเกินปกติได้ในช่วงเวลาประมาณไหน เช่น 5วันก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน

3.การยื่นคำร้องจะอนุมัติในวันนั้นเวลานั้นที่นักศึกษาไปยื่นทันทีเลยไหม หรือต้องกลับบ้านก่อนแล้วรอทางมหาลัยแจ้งกลับมาที่หลังว่าอนุมัติไหม

4.การลงทะเบียนเรียนแบบหน่วยกิตเกินปกติเพื่อขอจบ จะต้องลงทะเบียนแบบด้วยตัวเองที่มหาลัยหรือผ่านทางอินเทอเน็ต

5.อันนี้กังวลล่วงหน้านะครับ เป็นไปได้ไหมที่ช่วงเวลาสอบซ่อมหรือช่วงเวลาแจ้งผลคะแนนจากสอบซ่อมเทอมก่อนหน้า ช่วงเวลาดังกล่าวจะออกมาไม่ทันเวลาที่เราจะไปแจ้งยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตเพื่อขอจบ+ช่วงเวลากำหนดลงทะเบียนเรียน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ส.ค. 2562 05:26:22
จำนวนผู้อ่าน7012

คำตอบ

รายละเอียด

1. การขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตปกติในที่นี้ หมายถึง ลงทะเบียนขอจบหรือไม่ ถ้าใช่ก็อธิบายได้ดังนี้
    โดยปกตินักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ 9 - 22 หน่วยกิตในภาคปกติ ( ภาค1, ภาค2) และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนหน่วยกิตมากกว่าที่ระบุมา ต้องเป็นนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์ขอจบในเทอมนั้นๆ ซึ่งจะลงทะเบียนขอจบได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

2. การลงทะเบียนขอจบไม่ต้องยื่นเรื่องหรือติดต่อคณะ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอจบได้ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนตามช่องทางต่างๆของภาคการศึกษานั้นๆ โดยต้องกากบาทขอจบในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) ด้วย  กรณีลงทาง internet จะมีช่องให้เลือกกาขอจบ

3. ไม่มีมีการขออนุมัติใดๆ

4. การลงทะเบียนขอจบ สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ internet และด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

5. กรณีรอผลสอบสอบก่อนหน้า  สามารถลงทะเบียนวิชานั้นกันไว้ก่อนได้  หากผลสอบเทอมก่อนหน้าผ่าน นักศึกษาสามารถขอเงินคืนวิชาที่ลงกันไว้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยลงทะเบียนเรียน โทร.023108616

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ส.ค. 2562 08:55:10
IP Address10.3.20.164
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+