มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะวิชาพื้นฐานซ้ำเกินหน่วยกิตเกรดจะตัดยังไง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ในเทอม2/62 สอบวิชา His 1002(อารยธรรมตะวันตก) ได้ D+ คะ เทอม1/62 เลยลงทะเบียนใหม่เพื่อนจะรีเกรด แต่ตอนลงทะเบียนได้ลงทะเบียนวิชา His 1003 ( อารยธรรมโลก)  อย่างนี้เกรดจะตัดเป็นวิชาไหนคะเพราะคณะนิติศาสตร์ หมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ ลงได้6 หน่วยกิต ซึ่งดิฉันได้ลงวิชาPHI1001และHIS1002 แล้วลง1/62วิชาHIS1003ไปซึ่งเกินหน่วยที่บังคับ เกรดจะตัดวิชาไหนคะ

 

ผู้ตั้งคำถามนางสาวนภัสสร เหลืองผดุง
e-mailFriendnapassorn@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ส.ค. 2562 18:40:02
จำนวนผู้อ่าน498

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้จะนำมามาคิดเกรดเฉลี่ยทุกวิชาครับ เพราะเป็นคนละวิชากัน และจะเป็นวิชาที่เกินหลักสูตร

ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 ส.ค. 2562 14:50:48
IP Address10.3.20.182
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+