มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรับตารางภาค 2 / 57

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดกระผมเป็นนักศึกษาคนพิการ ต้องการขอมารับในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ต้องไปขอทำเรื่องที่ไหนบ้างค่ะ ? มีคำถาม 3 ข้อ 1. ขอรับตารางสอบไล่ได้จากไหน ? ถ้ากระผมไม่สามารถไปเอาวันอังคารได้ 2. ไม่ทราบว่า กระผมได้ไปทำใบร้องขอย้ายคณะได้จากที่ไหนบ้างค่ะ ? 3. จะเปลี่ยนคณะอย่างไร แล้วต้องไปขอทำเรื่องก่อนหรือเปล่าค่ะหรือไม่ต้องค่ะ ?
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโฮสึอิน ยามาโตะ
e-mailconets_70@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 มี.ค. 2558 19:23:57
จำนวนผู้อ่าน467

คำตอบ

รายละเอียด(1)รับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 ได้ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ1 และกองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 (2)ติดต่อขอยื่นคำร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ1 ในวัน-เวลาราชการ (3)จะย้ายคณะก่อนหรือหลังลงทะเบียนเรียนก็ได้ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ11 มี.ค. 2558 11:04:45
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+