มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาบังคับ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

อยากทราบว่าวิชาเอกบังคับเราจะต้องเรียนให้ครบทุกวิชาตามที่บังคับไว้ใช่ไหมคะ แล้วกลุ่มวิชาเฉพาะด้านต้องลงเรียนด้วยไหมหรือไม่จำเป็นต้องลงหมดก็ได้ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม61
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มิ.ย. 2562 13:41:25
จำนวนผู้อ่าน718

คำตอบ

รายละเอียด

วิชาบังคับเป็นหมวดวิชาที่นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ครบตามจำนวนที่คณะระบุไว้ครับ แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก สามารถนำวิชาอื่นในหมวดเดียวกันมาแทนได้และสอบผ่านให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะระบุไว้

ส่วนวิชาเฉพาะด้านจะเป็นการเลือกวิชาจากสาขาอื่นของคณะอื่นหรือคณะเดียวกัน และสอบผ่านให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะระบุไว้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่ต้องเรียนและหลักสูตร แนะนำให้สอบถามที่ฝ่ายทะเบียนคณะโดยตรงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ4 ก.ค. 2562 08:44:58
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+