มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขึ้นทะเบียนบัณฑิตขอสำเร็จการศึกษา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

จากที่อ่านมาคือเมื่อเกรดออกเรียบร้อยแล้วในเทอมที่ขอจบ ให้กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตขอสำเร็จการศึกษาในเว็บไซต์ แต่ไม่ทราบว่าต้องกรอกตรงไหน หาไม่เจอค่ะ

และหลังจากกรอกข้อมูลในเว็บไซต์เรียบร้อยสามารถไปดำเนินการขั้นตอนถัดไปที่ศูนย์วิทยบริการได้เลยไหมคะ(สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค) หรอจำเป็นต้องรอการตอบรับใดๆจากเว็บไซต์หรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม615xxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 มิ.ย. 2562 22:29:07
จำนวนผู้อ่าน694

คำตอบ

รายละเอียด

- เว็บไซต์บันทึกภาวะการมีงานทำคือ www.mis.ru.ac.th/RU_job.jsp

- นักศึกษายื่นเรื่องแจ้งจบผ่านทางสาขาวิทยบริการได้ หรือยื่นเรื่องแจ้งจบโดยตรงที่คณะส่วนกลางครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ26 มิ.ย. 2562 15:53:08
IP Address10.3.20.95
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+